لیست نمایندگی های فروش تجهیزات ابزار دقیق

ردیفشهرنام نام فروشگاهآدرستلفن موبایلفکس
۱تهرانشاکریدرخششتهران ، لاله زارجنوبی ، شماره 50 کدپستی : 114481713933904324-3391224133935619
۲تهراناثنی عشریجهان کنترلتهران - لاله زارجنوبی - بازار صنعت- طبقه زیر همکف -شماره 7 ، کدپستی : 11449333933114420935370646433921999
۳تهرانشهریفوجی الکتریکتهران، لاله زار جنوبی، پاساژ عزیزی، شماره 91/2، کدپستی : 114494433833935263-33950738912139191033970640
۴تهرانرفیعینیروبخشتهران، لاله زار جنوبی،شماره 266،کدپستی : 114461753433918010-33111873912185474533111873
۵تهرانحسینینیروبخشتهران،لاله زار جنوبی، نبش کوچه گودرزی، شماره 56، کدپستی : 114494434533118121-33922522912116737033951291
۶تهرانزالیالکتروزالیتهران، لاله زار جنوبی، پاساژ بهرامی، دومین راهرو سمت چپ، طبقه اول، پلاک 62 کدپستی : 114481554733943489-90912303383333929203
۷آمل
ولی پورابتکار آملآمل، خیابان شیخ فضل الله نوری، پلاک 611 کدپستی : 01144293224011-442932249111279249011-44279718
۸اراکحسینیکالای برق استاندارداراک، خیابان بهشتی، بالاتر از هلال احمر، کدپستی : 38136341360863 32240136-3222834291870571120863-2248425
۹اصفهانتاجتأمین برق صنایعاصفهان، خیابان فردوسی، تأمین برق صنایع، کدپستی : 81448653350313-221421491331765230313-2200224
۱۰اصفهانمراقبیبرق کاوهاصفهان، خیابان فروسی، روبروی تعمیر گاه رنو، کدپستی : 81448539150313-221422191328887750313-2231548
۱۱شیرازحسام الدینفاز الکتریکشیراز، خیابان قاآنی، نبش پاساژ جاوید-کد پستی 71397768940 0713-2303266-233803091203658510713-2308543
۱۲شیرازمنصوریتدارکات صنعت جنوبشیراز ، فلکه اطلسی، بلوار هجرت، جنب پست شهید قندی، 0713-2280477-228195491711794850713-2284623
۱۳قمپور حسینینکاقم ، میدان امام، ابتدای بلوار شهید بهشتی ، 24 متری مطهری، صنایع برق نکا0253-6611963 -663280291287979390253-6635495
۱۴اهوازآقایان قربانی وچینی سازبرق صنعتاهواز، خیابان طالقانی ، شماره 201، روبروی بانک کشاورزی، کدپستی : 61939191770613-2214929-221251309163132769چ-
09163117678ق
09356723101
0613-2236982
۱۵تبریزاورنگ رهنماالکتروتکنیک ایران پارساتبریز، خیابان فردوسی، روبروی پارکینگ فردوسی ، پلاک 202،کدپستی : 51337556360413-5552778-556418991411569910413-5537128
۱۶رشتعباسیبرقیرانرشت ، خیابان تختی، فروشگاه برقیران، کد پستی : 04135939334013-33222550-33222427-3324331191113110730413-5537128
۱۷قزوینتوکلیآرمین صنعت قزوینقزوین، شهرصنعتی البرز، بلوارفارابی، شماره 125، کدپستی : 34319344710283-222388691278372120283-2234619
۱۸قزوینتوکلیآرین صنعت قزوینقزوین، شهرصنعتی البرز، بلوارفارابی، شماره 132، کدپستی : 34319345340283-222769191228136850283-2227691
۱۹مشهدآقای با مشکی -آقای رضاییکالای برق امیدمشهد، میدان توحید، ابتدای خیابان سنائی، نبش سنائی 18، کدپستی : 91398661390513-7270011-7270022-7270033-709153158715 0513-7279152
۲۰یزدشریفیالکترو آگوتیزد، بلوار جمهوری، به طرف دروازه قرآن، رسیده به سه راه محموآباد، پلاک 719، کدپستی : 8986884180353-5243112-791210067250353-5257207
۲۱زنجانآقای ایوبیالکتروصنعتزنجان ، خیابان امام، کوچه باشگاه،جنب بانک رفاه، کدپستی :45176437110243-333308891214133530243-33334983
۲۲ارومیهآقای کاسبیالکتروصنعتارومیه ، خیابان ساحلی ، خیابان پاسداران ، فروشگاه آسانبرگ041-555554719149328837